Norton Online Backup 2.10.6.9

Norton Online Backup 2.10.6.9

Symantec Corporation – Shareware –
ra khỏi 8 phiếu
4 Stars User Rating
Bảo vệ tập tin quan trọng, như tài liệu hoặc ảnh, từ ổ cứng tình cờ xóa, virus tấn công hoặc bất kỳ lỗi nào khác có thể gây ra sự mất mát của các thông tin được lưu trữ trên ổ cứng của chúng tôi.

Tổng quan

Norton Online Backup là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Symantec Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.912 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Norton Online Backup là 2.10.6.9, phát hành vào ngày 09/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/04/2009.

Norton Online Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Norton Online Backup đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Norton Online Backup!

Cài đặt

người sử dụng 12.912 UpdateStar có Norton Online Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Symantec Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản